JOIN US

參與教會

2022.06.26

線上直播 晚上6點半

 

 

 

青年禱告會 週五晚上7點~8點

 每月第一週 琴與爐禱告會
 每月第二週 復興禱告會 (各部部員必參加)
 每月第三週 
同工操練禱告會
 每月第四週 領袖之夜 (小組同工必參加)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

歡迎加入學青牧區以獲得更多資訊